Ndërtimi i kampeve të strehimit për shqiptarët nga Kosova gjatë Luftës së Kosovës.