Ndërtimi i repartit ushtarak në Yzberisht, Tiranë.