Ndërtimi i tubacionit të ujit për fshatrat Pojanë, Grace, Vrap në Tiranë.